Denetim

Denetim Hizmetlerimiz

Herhangi bir yönetim sisteminin, tanımlanmış referans standartlara / dokümanlara uyumunun denetimi, başlı başına bir uzmanlık ve deneyim konusudur. Denetçinin niteliği, genel olarak denetimin etkinliğini belirleyen bir unsurdur.

Profesyonel denetim ekibi sayesinde TSC, sizlere denetim hizmetleri konusunda da "katma değer" sağlayan hizmetler sunmaktadır.

denetimİç Denetimler

Yönetim sistem standartlarının ortak şartı iç denetimdir. Etkin bir iç denetim, kuruluşa büyük faydalar sağlamaktadır. Fakat deneyimler göstermektedir ki, kuruluşların iç denetçi olarak görevlendirdikleri çalışanları genellikle, ana uzmanlık alanları denetim olmayan kişilerdir ve bu kişiler tarafından yapılan denetimler istenilen etkinlik düzeyine ulaşamamaktadır.

Kuruluşunuzun iç denetimleri için TSC'nin uzman denetçilerinden faydalanarak, hem denetim sisteminizin ve süreçlerinizin iyileştirilmesini, hem de denetimlerin etkinliğini sağlayabilirsiniz.

Bu hizmet kapsamında, kuruluşunuzun iç denetim süreç ve prosedürleri, aynı zamanda belgelendirme denetçisi de olan profesyonel denetçilerimiz tarafından incelenir ve iyileştirme önerileri raporlanır.

İç denetim hizmetlerimizle ilgili daha detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

Tedarikçi Denetimleri

Kuruluşların başarısı, tedarikçileri ile yakından ilgilidir. Bu nedenle birçok kuruluş tedarikçilerinden belli şartlara uyum sağlanmasını istemektedir. Bu şartlar, ISO 9001: 2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004, ISO/TS 16949 :2009, ISO 22000 : 2005 vb. yönetim sistem standartları olabileceği gibi kuruluş tarafından geliştirilen şartlar da olabilmektedir.

Tedarikçilerin etkin yönetiminin sağlanabilmesi için, tedarikçi denetim sistemlerinin, süreçlerinin ve prosedürlerinin oluşumu, seçim ve değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi, soru listelerinin hazırlanması konularında TSC uzmanlığından faydalanabileceğiniz gibi, tedarikçilerinizin denetimlerinin profesyonel TSC denetçileri tarafından gerçekleştirilmesini de isteyebilirsiniz

Tedarikçi denetim hizmetlerimizle ilgili daha detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.