Yapay Görme

Yapay görme Yapay görme sistemleri basitçe; bir görüntüyü yakalayan (sayısal olarak fotoğrafını çeken) ve bu görüntüyü işleyerek, görüntü ile ilgili istenilen bilgileri dış dünyaya aktaran sistemler olarak tanımlanabilir. Yapay görme işlem sonucu, kamera ve bilgisayar yardımıyla uygulamaya özel olarak seçilmiş ışık kaynağı sayesinde görüntü (image) alınması ve alınan bu görüntünün işlenerek anlamlandırılmasıyla elde edilen çıkış değeridir. Dijital CCD (Charge Coupled Device) kamera, görüntü işlemciler, görüntü işleme yazılımları, ışık kaynakları, yansıma önleyici ekipmanlar ile geliştirilen yapay görme sistemler, insanlar, konvansiyonel sistemler veya makinalar tarafından gerçekleştirilen birçok uygulamanın sonucuna veya uygulama şekline göre, uygulamanın gerçekleştiği zaman skalasının herhangi bir yerinde, hataların azalmasına, hızın ve verimin artmasına, sürekliliğe ve istikrara, giderlerin azalması, esnekliliğin ortaya çıkmasına ve daha birçok somut sonuçlara büyük katkısı vardır. Yapay görme sistemlerinin otomasyon teknolojilerine entegrasyonu ile yeni bir dönem başlamıştır. Bu sayede genellikle üretimin ikincil kısımlarında yer alan yapay görme, üretim öncesi ve üretimin neredeyse her seviyesinde uygulama yeri bulmaya başlamıştır. Üretim proseslerinde üretimin kritik noktalarında insan dikkatinin sürekliliğinin yetersiz olduğu işlemler kameralı algılama sistemleriyle sorunsuz olarak izlenecektir. Kamera hatalı ile hatasızı, eksik ile tamamı, yanlış ile doğruyu otomatik olarak ayırmakta, sonraki proseslere hatalı ürün / yarı ürün gitmesi engellenmektedir.


UYGULAMA ÖRNEKLERİMİZ


">